Układy statycznie niewyznaczalne.

Metoda Sił

Algorytm wykorzystywany do obliczeń sił wewnętrznych przekroju pochodzących od obciążeń zewnętrznych, temperatur, przemieszczeń liniowych i kątowych, oraz błedów montażu metodą sił. Układ poddawany jest analizie, zostaje on zredukowany, a następnie wykonywane są niezbędne kalkulacje. Możliwe jest całkowanie metodami : Wereszczagina-Mohra, Simpsona lub klasyczną.

Metoda przemieszczeń

Algorytm obliczający siły wewnętrzne przekroju pochodzące od obciążeń zewnętrznych, temperatur, przemieszczeń liniowych i kątowych, oraz błedów montażu przemieszczeń. Układ poddawany jest analizie, zostaje dobrany łańcuch kinematyczny, a następnie przeprowadzane są niezbędne kalkulacje.

Close Menu