Układy statycznie wyznaczalne.

Siły wewnętrzne

Algorytm wykorzystywany do obliczania układów statycznie wyznaczalnych metodą klasyczną. Obejmuje belki, ramy (siły MTN), kratownice (metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera, metoda Cremony), układy zamknięte i otwarte.

Linie wpływu

Algorytm obliczania lini wpływów danego układu sił, pozwalający na wyznaczenie granicznych wartości sił wewnętrznych wystepujących w danym układzie przy zadanym obciążeniu ruchomym.

Pręty zerowe

Algorytm anazlizujący dany układ oraz rozpoznający klasyczne przypadki prętów zerowych.

Wielobok sznurowy

Algorytm wyznaczający siły reakcji za pomocą metody wieloboku sznurowego. Dodatkowo możliwe jest wygenerowanie animacji pokazującej jak to narysować krok po kroku.

Metoda cremony

Algorytm anazlizujący dany układ oraz rozwiązujący kratownice statycznie wyznaczalne sposobem graficznym. Dodatkowo możliwe jest wygenerowanie animacji pokazującej rozwiązanie układu tą metodą krok po kroku.

Uvfi - Prace wirtualne

Obliczanie przemieszczeń i sił w układach statycznie wyznaczalnych przy pomocy równania pracy wirtualnej. Możliwość wyboru rodzaju obciążenia (statyczne, wpływ temperatury równomiernej lub nierównomiernej, osiadanie liniowe i kątowe podpór, błędy montażu).

Close Menu