Algorytmy matematyczne.

Kappa

Algorytm wykorzystywany do obliczania korekcyjnego wspołczynnika ścinania. Rozpoznaje schematy figur płaskich narysowane odręcznie, adaptuje je do swoich potrzeb. Możliwe jest całkowanie dowolnej, nawet najbardziej skomplikowanej funkcji matematycznej.

Metoda Clebscha

Algorytm wykorzystywany do obliczania przemieszczeń za pomocą równań różniczkowych.

Close Menu