Metoda elementów skończonych.

MES

Algorytm wykorzystywany do obliczania przemieszczeń, naprężeń oraz dynamiki konstrukcji elementów płaskich oraz przestrzennych. Analizuje i dzieli daną konstrukcje na wymaganą ilość elementów, wykonuje kalkulacje oraz podaje wyniki w postaci wykresów.

Close Menu