Algorytmy dodatkowe.

Walidacja obliczeń - Compare

Algorytm wykorzystywany do sprawdzanie wyników obliczeń. Porównywane są wykresy sił wewnętrzych (MTN) wyliczane różnymi metodami co pozwala określić dokładność kalkulacji i wyznaczyć margines błedu przy obliczaniu daną metodą.

Raport obliczeń

Algorytm wykorzystywany do przedstawiania wszystkich obliczeń w sposób uporządkowany w formie raportu (projektu). Pozwala na prześledzenie procesu krok po kroku. Obliczenia wyglądają jakby były wykonane ręcznie przez człowieka. Możliwe jest zapisanie całości w formacie ".docx", a obliczenia są w postaci edytowalnej, tzn. można je później modyfikować z programu tekstowego.

Animacja układu

opis?????????? animowanie układu przy założonych własnościach konstrukcji i obciążeniu. Algorytm pozwalający automatycznie dobierać układ zastępczy, który nie nie jest mechanizmem czyli geometrycznie zmiennym układem (pozwala to wyliczyć przesunięcia, ugięcia, przemieszczenia itp.). algorytm - opis; przykład zastosowania - opis

Generowanie i importowanie profili

Algorytm umożliwiający tworzenie dowolnego przekroju, a następnie zaimplementowanie go do danego elementu.

Close Menu